L’educació inclusiva de qualitat

Happy disabled boy with Down syndrome smiling at camera while reaching out his hands painted in colorful paints ready for hand prints on the wall. Children with disabilities and special needs concept
Happy disabled boy with Down syndrome smiling at camera while reaching out his hands painted in colorful paints ready for hand prints on the wall. Children with disabilities and special needs concept

El 3 de desembre es celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, amb l’objectiu de millorar la visibilitat d’aquest col·lectiu i sensibilitzar sobre la importància de construir un món més inclusiu, accessible i sostenible. Aquest propòsit és especialment rellevant després de l’aparició en les nostres vides la COVID-19 i del fort impacte que ha tingut en l’educació dels nens i joves arreu del món.

A Smile and Learn tenim molt en compte la diversitat de l’alumnat a l’hora de dissenyar els nostres continguts educatius, garantint així, que el dret a l’educació accessible i de qualitat, estigui a l’abast de tothom, independentment de les capacitats i destreses cognitives, físiques o sensorials.

 

Per aquest motiu, incorporem en la nostra plataforma diferents opcions d’accessibilitat:

  • Pictogrames per a millorar la comprensió dels continguts.

  • Manera tranquil·la de joc per a eliminar el temps límit en les activitats.

  • Diferents tipografies per a afavorir la lectura.

  • Selecció de nivells de dificultat en les activitats per a poder ajustar les capacitats personals.

A més, continuem apostant per la innovació mitjançant el nostre projecte Breaking Barriers, amb el qual volem arribar encara més lluny mitjançant la incorporació de millores que facilitin l’accés als dispositius i la creació de rutes d’aprenentatge específiques que permetin desenvolupar competències específiques a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu.

Mitjançant aquesta iniciativa, contribuïm a la consecució d’una educació de qualitat més inclusiva i a la millora de les competències educatives, alineant-nos així, amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 4: Educació de qualitat.

Leave your comment